Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

1. Rekisterin nimi

Samooja Entertainment Oy:n  käyttäjärekisteri Creative Fiskars -sivustojen käyttäjistä myyntiä ja markkinointia varten.

2.  Rekisterinpitäjä 

Samooja Entertainment Oy 

Yhteystiedot:
Etulinjantie 23
10470 Fiskars 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

Samooja Entertainment Oy
Etulinjantie 23
10470 Fiskars
+358 50 3582 960
info@creativefiskars.fi 

Tietosuojavastaava:

Samuli Sundström
Samooja Entertainment Oy
Etulinjantie 23
10470 Fiskars
+358 50 3582 960
info@creativefiskars.fi 

2. Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet 

Rekisteriin kirjataan asiakkaan tiedot ostotapahtuman yhteydessä. Lisäksi rekisteriin kerätään sähköpostilistalle halunneiden yhteystiedot.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.   

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin, sähköpostilistalle itsensä ilmoittaneet.) 

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen 

 • Tuotteiden toimittaminen

 • Palveluistamme kertominen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 

 • osoite 

 • sähköposti 

 • puhelinnumero 

 • Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@creativefiskars.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.  

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

 • asiakkaalta itseltään paperilomakkeen kautta (esimerkiksi messut).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Samooja Entertainment Oy:n ulkopuolelle. 

Luovutamme maksuliikenteen kannalta tarvittavat tiedot Netsille sekä Paytrailille.

8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 

 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

 • Sähköpostiarkistoa säilytetään seitsemän vuotta.

 • Kirjanpidollisia materiaaleja säilytetään lain vaatimusten mukaisesti 10 vuotta.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Samooja Entertainment Oy:n työntekijät, sekä samaa järjestelmää käyttävät muut toimijat.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen luovutukset ja siirrot 

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietoja voidaan käyttää porfilointiin tai automaattista päätöksentekoa varten asiakassuhteisiin liittyvissä asioissa.

12. Google Analytics

Creative Fiskars verkkosivusto käyttää Google Inc.:n (“Google”) tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalysointipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkosivustoa analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot siitä, kuinka käytät sivustoa (mukaan luettuna IP-osoite), lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, jotka voivat sijaita ETA-alueen ulkopuolella. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii, tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Hyväksymällä evästeet hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Googlen oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi